Robbanási jellemzők meghatározása

(Pmax, KSt)


 1. Vonatkozó szabványok:

Az eljárásra vonatkozó szabványok: ASTM E1226-10 és az EN 14034-1, EN 14034-2

2. Eltérés a szabványok között:

ISO előírása szerint a részecskeméretnek 63 μm alatt kell lennie, míg az ASTM szerint a por legalább 95%-a legyen 75 μm, az EN előírásai szerint a por szemcseméretének mediánja legyen kisebb, mint 63 μm. További különbség, hogy a gyújtóforrás indítása és a beporzás közötti késleltetés az ASTM E1226-10 szerint 0,06 0,005s, míg az EN 14034 szerint 0,6 0,01 s. 2

3. Alternatív mérési lehetőségek


A mérés végezhető 1 m3 belső térfogatú gömb kamrában is.

A berendezés


Kühner által gyártott 20 literes belső térfogatú gömb alakú robbantókamra

4. A szükséges minta mennyisége

750 g

5. A mérés célja

Ezt a vizsgálati módszert alkalmazzák éghető por és levegő keverék hirtelen elégési paramétereinek meghatározására. Ezek a paraméterek a maximális nyomás (Pmax) és a maximális nyomásnövekedés sebessége (dP/dt)max. A módszerrel meghatározott paramétereket védelmi rendszerek tervezésénél használják.


A Pmax a nyomás maximális értéke bar(g)-ben


(dP/dt)max a maximális nyomásnövekedési sebesség bar(g)/s-ban


KSt a robbanékonysági index bar(g)m/s-ban, ez a mennyiség megadja az 1 m3-re jutó átlagos maximális nyomásnövekedési sebességet. Meghatározására az alábbi összefüggés szolgál:

Amely összefüggésben:


 • P a nyomás bar-ban

 • t az idő sec-ban

 • V a tesztkamra térfogata m3-ben

6. A mérés menete


Az edénybe mindig az adott vizsgálatnak megfelelően előkészített mennyiségű és minőségű port kell betölteni.

Emiatt első lépés a por előzetes vizsgálata, a nedvességtartalom és a szemcsehalmaz medián tekintetében. A későbbi vizsgálatok miatt a por nedvességtartalma nem haladhatja meg a 10 m/m%-ot, ha igen akkor szárítás szükséges. Ha a szemcsehalmaz medián értéke 63 μm feletti, akkor pedig azt aprítani kell.

A port mágnesszelep juttatja a kamrába 20 bar túlnyomással. A kamra belső térfogata 20 l, a mérés megkezdése előtt rögzíteni kell a szoba és az edény belsejében mért hőmérsékleteket. A robbanáshoz szükséges gyújtóforrást két darab egyenként 5kJ-os kémiai gyújtóforrás biztosítja. A gyújtóforrás automatikusan aktiválódik adott idővel a por a kamrába történő bejuttatása után. Ez idő alatt a megfelelő porfelhő kialakul A vizsgálat Egy sorozat tipikusan 7 vagy több (akár 9-10) mérést tartalmaz darab mérést tartalmaz, mely eltérő koncentrációkat jelent.

Az első sorozatot alacsony koncentrációval érdemes kezdeni és a későbbieket az itt kapott eredmények alapján meghatározni. Az edényt mérésenként meg kell tisztítani. Ajánlott koncentrációnak az EN 14034 az alábbi értékeket adja meg: …, 60; 125; 250;500; 750; 1000; 1250; 1500…g/m3.


7. Eredmények, kiértékelések


A robbanás során számítógép rögzíti a nyomást az idő függvényében. A port tehát legalább három sorozatban tesztelve több koncentrációban. Az első méréssel megállapításra került Pmax és (dP/dt)max, valamint az ehhez tartozó koncentráció. A második és harmadik sorozatot ezen koncentráció környezetében kell végezni.

8. A mérési jegyzőkönyv tartalma


 • tesztet végző laboratórium neve és címe

 • Jegyzőkönyv egyedi azonosítója

 • Por neve, leírása, azonosítója

 • A por minta előkészítése

 • Ha releváns a nedvességtartalom

 • A por szemcseméret eloszlása

 • Teszt berendezés típusa, és a vizsgálati eljárás

 • Minden szabványtól való eltérés megjelölése ezek okával együtt

 • Környezeti nyomás (Pi) és hőmérséklet (Ti)

 • A mérés során kapott nyomás-idő grafikonok

 • A maximum robbanási nyomás (Pmax)

 • Kijelentés a teszt eredményeknek a mintához való tartozásáról

 • Kijelentés az eredmények 10%-os eltéréséről

9. A vizsgálat korlátai


Nem használható közvetlenül gázok, gőzök hasonló tulajdonságainak meghatározására (ezen célokra külön tesztek szolgálnak), csak szilárd anyagokra. Ez a vizsgálat csak környezeti hőmérsékletet és nyomást vesz figyelembe. Hibrid elegy is vizsgálható a 20 literes vizsgáló gömbben, de csak módosításokkal. Bizonyos porok esetén a betöltés problémás lehet nagy koncentráció esetén, ha kicsi fajsúllyal rendelkezik előfordulhat, hogy a garatba nem lehet akkora mennyiséget betölteni.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!