Porréteg legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározása (LIT)

 1. Vonatkozó szabványok


 • EN 50281-2-1,

 • EN ISO/IEC 80079-20-2,

 • ASTM E2021.

2. A szabványok közötti eltérések:


 • A minta szemcseméretére vonatkozó előírások:

   • EN 50281-2-1: a porminta 100%-ának szemcsemérete 200 µm alatt kell, hogy legyen (durvább por esetén 500 µm alatti).

   • ASTM E2021: a porminta 95%-ának szemcsemérete 75 µm alatt kell, hogy legyen.


 • Gyulladás bekövetkezésének feltételei:

   • EN 50281-2-1: gyulladás következik be, ha a vizsgálat során megfigyelhető izzás, lángolás, a hőmérséklet legalább 450 °C, vagy a melegedés az előírt forró felület hőmérsékletéhez képest eléri vagy meghaladja a 250 K értéket.

   • ASTM E2021: gyulladás következik be, ha megfigyelhető izzás, lángolás vagy a porréteg hőmérséklete több mint 50 °C-kal nagyobb lesz, mint a felület hőmérséklete.

3. A mérést megvalósító berendezés:


 • Dekra CTL-015 (11. ábra):

   • Maximális hőmérséklet: 400°C

   • Mérhető porminta vastagság: 5, 12,5 vagy 15 mm vastagságú 100 mm átmérőjű „mintatartó” gyűrűben.

Dekra CTL-015 berendezés

4. A szükséges minta mennyisége:

 • 500 g

5. A mérés célja


Azon forró felület minimális hőmérsékletének a meghatározása, amelyen a vizsgált porminta gyulladásra vagy öngyulladásra képes (5 mm pormagasság esetén).

6. A mérés menete


 • A vizsgált porminta homogenitásának, a szabványi előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése.

 • A vizsgálat során a porréteget egy 100 mm-es belső átmérőjű fém gyűrűbe kell helyezni 5±0,1 mm rétegben.

 • A vizsgálat elvégzéséhez szükséges a fűtött felület hőmérsékletének beállítása a kívánt értékre és az állandósult állapot elérése. A fémgyűrűt a felület közepére kell elhelyezni és az előzőekben leírt porréteget 2 perc alatt kell kialakítani.

7. Az eredmények kiértékelése


 • A porréteg gyulladásáról akkor következik be, ha:

   • látható izzás, vagy lángolás figyelhető meg, vagy

   • a por hőmérséklete eléri a legalább 450 °C értéket (EN 50281-2-1), vagy

   • az előírt forró felülethez képest minimum 250 K melegedés tapasztalható (EN 50281-2-1), vagy

   • a minta hőmérséklete több, mint 50 °C-kal meghaladja a forró felület hőmérsékletét (ASTM E2021).


 • Ha 30 perc elteltével nem állapítható meg öngyulladás, akkor a vizsgálatot be kell fejezni és egy nagyobb hőmérsékleten meg kell ismételni. Minden vizsgálatot friss porréteggel kell végrehajtani.


 • Ha gyulladás vagy öngyulladás tapasztalható, akkor a vizsgálatot egy kisebb hőmérsékleten szükséges megismételni. A vizsgálat végeredménye az a hőmérséklet, ahol még tapasztalható gyulladás, illetve öngyulladás, azonban az ettől 10 K-nel kisebb hőmérsékleten már nem. Ezt legalább három vizsgálattal szükséges megerősíteni. Ha 400°C-on nem tapasztalható gyulladás, akkor a vizsgálatot meg kell ismételni 200 és 300°C-on annak érdekében, hogy megerősítsük a nem gyulladt eredményt.

8. A vizsgálat korlátai


A szabványos vizsgálat 5 mm rétegvastagság esetén valósul meg (a vastagabb rétegek alacsonyabb értékeket eredményezhetnek).

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!