Oxigénhatár koncentráció (LOC)

 1. Vonatkozó szabványok:

 • EN 14034-4

 • ASTM E2931-13 (korábban: ASTM WK1680)

2. Szabványok közötti eltérések


 • A minta szemcseméretére vonatkozó előírások:

  • EN 14034-4: a porminta szemcsemérete ISO 4225 szerint meghatározott legyen (általában 500 µm alatti),

  • ASTM E2931-13: a minta 95%-ának 75 µm alatt kell lennie.


 • A minta nedvességtartalmára vonatkozó előírások:

  • EN 14034-4: az oxigénhatár koncentráció csökken a nedvességtartalom csökkenésével, ezért a vizsgált porminta nedvességtartalmát meg kell határozni és ezt a vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell tüntetni;

  • ASTM E2931-13: a vizsgált porminta nedvességtartalma nem haladhatja meg az 5%-ot, ellenkező esetben a vizsgálat eredményeire hatással lesz.


 • Alkalmazandó gyújtóforrás:

  • EN 14034-4: gyújtóforrásként 2 darab 1000 J energiájú gyújtópatron alkalmazandó;

  • ASTM E2931-13: gyújtóforrásként 2500 J energiájú gyújtópatron alkalmazandó.


 • A gyulladás vagy robbanás kritériumának meghatározása (az ún. „go or no go” vizsgálat) vonatkozó előírás:

  • EN 14034-4: ;

  • ASTM E2931-13:, ahol:

   • (pmax): a vizsgálat során elért maximális robbanási nyomás (abszolút),

   • pignition: az az abszolút nyomás érték, amelyen a gyújtópatron aktiválódik,

   • Δpignitor: a kamrában a gyújtóforrás által kialakult nyomásnövekedés a légköri nyomáshoz képest,

   • PR: nyomás arány.

3. A mérést megvalósító berendezések:

 • Kühner, KSEP-20,

 • oxigén koncentráció mérésére szolgáló műszer

Kühner által gyártott 20 liter belső térfogatú gömb alakú robbantókamra

4. A szükséges porminta mennyisége:


 • 500 g (vagy 1000 g, ha robbanás súlyosságát is mérik).

5. A mérés célja


 • A legnagyobb oxigén-határ koncentráció meghatározása, amelynél egy adott porminta környezeti hőmérsékleten és nyomáson gyulladásra nem képes.

6. A mérés menete:


 • A vizsgálatot egy 20 literes gömb alakú robbantókamrában kell végezni. Ez a készülék alkalmas a porok maximális robbanási nyomásának és a Kst érték meghatározására is.

 • A vizsgálat első lépése a beérkezett minta beérkezett állapotában történő elemzése nedvességtartalom, szemcsehalmaz medián tekintetében. Amennyiben a nedvességtartalom 10 m/m% feletti úgy szárítani szükséges a mintát. Ha a szemcsehalmaz medián értéke nagyobb, mint 63 µm, a szemcsehalmazt aprítani kell.

 • A vizsgálat feltételei a következők:

o kémiai gyújtó,

o gyújtó energia: IE=2 x 1 kJ legyen,

o gyújtás késleltetés: tv=60 ms legyen,

o kezdeti nyomás: pi=1013 mbar,

o kezdeti hőmérséklet: Ti=20 °C (vízhűtés).


 • A szükséges összetételű nitrogén/levegő keverék könnyen előállítható résznyomásos módszerrel. A tesztek előtt műszeres ellenőrzés is javasolt.

 • A normál levegőn (O2 = 20,8 % V/V), széles por koncentráció tartományban végzett méréssorozat után egy második sorozatot végzünk például 10% O2 a N2-ben légkörrel.

7. Eredmények, kiértékelések


 • Ha a vizsgálati eredmény pozitív, a LOC értéke extrapolálható a két méréssorozatból kapott Kmax értékeket összekötő egyenes meredekségéből. Ezzel az extrapolált értékkel érdemes egy újabb méréssorozatot végezni, ismét széles porkoncentráció tartományban.

 • Ha van pozitív eredményű teszt, akkor 1%-kal csökkentve az O2 arányt meg kell ismételni a sorozatot.

 • Ha negatív eredményű a teszt, akkor 1%-kal meg kell növelni az O2 arányt a nitrogénben és úgy kell megismételni a sorozatot.

 • A vizsgálatot addig kell folytatni, amíg megtaláljuk azt az O2 koncentrációt, ahol nem történik robbanás. A biztos eredményhez három egymás utáni, azonos porkoncentráció mellett végzett vizsgálat szükséges.

8. A vizsgálat korlátai:


 • A vizsgálat csak szilárd mintákra vonatkozik, és nem alkalmazható (közvetlenül) gázokra és gőzökre (bár ezekhez hasonló vizsgálat is rendelkezésre áll).

 • A vizsgálat csak a környezeti hőmérsékletet és nyomást veszi figyelembe.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!