Bevezetés

Porok biztonságos kezelésénél a kockázatértékelés lényegesen nagyobb kihívást jelent, mint folyadékok és gázok esetében. A nehézségek forrása gyakran a vizsgált por égési és robbanási tulajdonságok változásaiban rejlik, melyek nagyban függenek a porok pillanatnyi állapotától, ezek az összefüggések gyakran nem tisztázottak. Az ipari gyakorlatban a folyadékok és gázok tűz- és robbanásvédelmére nagyobb figyelmet fordítanak, mint a porokkal kapcsolatos káresetek megelőzésére.

Az iparban kezelt porok több mint 70%-a gyúlékony vagy robbanóképes, így ezek folyamatos veszélyt jelentenek. A védelmi rendszerek megfelelő tervezéséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlen a porok bizonyos gyulladási, égési és robbanási tulajdonságainak ismerete.