Az égés bekövetkeztének feltételrendszere

Az égés feltételrendszerének széles körben ismert neve az úgynevezett „égési háromszög”. A kifejezés magában foglalja azt a feltételt, miszerint három tényezőnek térben és időben egyszerre kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy az égés bekövetkezzen. (1. ábra)


Az éghető anyag lehet gáz (például metán), gőz (például etanol) vagy por (például liszt). Az oxidáló közeget leggyakrabban a levegő oxigéntartalma adja, bár más oxidáló közegek is hatékonyan segítik a gyulladást (például nitrogén-oxid vagy klór).


Gyújtóforrások közül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által összefoglalt Tűzvédelmi Műszaki Irányelv összesen 13-féle típust határoz meg, ezek közül a leggyakrabban a következők fordulnak elő: forró felületek (pl. kemencék felülete, éppen hegesztés alatt álló burkolatok munkafelülettel ellentétes oldala), mechanikus szikrák (pl. súrlódó csapágyak, leeső csavarok), láng (pl. dohányzás), elektromos szikra (pl. elektronikai eszközök), elektrosztatikus feltöltődés (pl. műszálas ruházat), kémiai reakciók és öngyulladás (pl. oldószerek vagy kémiailag instabil anyagok jelenléte), stb. Röviden kifejezve, gyújtóforrásként funkcionálhat szinte bármi, amely elegendő energiát képes biztosítani a gyulladás bekövetkezéséhez. A gyújtási energia mértéke poronként eltérő.

  1. ábra: Az égés bekövetkeztének feltételrendszere

Tűz esetén a gyúlékony anyagnak és az oxidálószernek a megfelelő koncentrációban kell lenniük (azaz a gyulladási határokon belül), és a gyújtóforrásnak elegendő energiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy meggyújtsa a rendelkezésre álló tüzelőanyag-oxidálószer keveréket. Szabad levegőn a tűz időtartamát szabad levegőn általában az üzemanyag elfogyasztásához (azaz teljesen oxidálásához) szükséges idő határozza meg. Szilárd anyagok, például szén vagy fa elégetésénél az égés sebességét diffúziós folyamatok szabják meg, amelyek korlátozzák az oxidáló közeg hozzáférési sebességét a maradék el nem égett tüzelőanyaghoz. Az tüzelőanyag méretétől függően az égési folyamat órákig tarthat.


Az égési folyamatokkal kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedések tervezése során különleges szerepet kap a nyugvó porréteg gyulladási tulajdonságainak vizsgálata.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!