Alsó robbanási határérték (LEL)

 1. Vonatkozó szabványok:

EN 14034-3 és az ASTM E1515 foglalkozik ezzel a méréssel.

2. Eltérés a szabványok között:


Az amerikai szabvány LEL (Lower Explosibility Limit), helyett MEC (Minimum Explosible Concnetration)-nek nevezi. Az európai szabvány a gyújtás késleltetésére 0,60,01 s, míg erre az amerikai előírás 0,1 s-ot ad meg. Szemcseméretre vonatkozó előírást csak az ASTM E1515 ad meg, amely szerint legyen az 75 μm alatt, de a beérkezett minta is használható.

3. Alternatív mérési lehetőségek


A mérés végezhető 1 m3 belső térfogatú gömb kamrában is.

A berendezés

Kühner által gyártott 20 literes belső térfogatú gömb alakú robbantókamra

4. A szükséges minta mennyisége

150 g

5. A mérés célja

Azon alsó robbanási határérték, az a legnagyobb porkoncentráció megállapítása, amely esetén három egymást követő teszt esetén se történik robbanás. Ebben az esetben megvan a keresett LEL érték g/m3-ben.

6. A mérés menete


A mérés megkezdése előtt a szoba és az edény belsejében hőmérsékletet kell mérni és ezeket feljegyezni.

A betöltött mennyiségű port 20 bar túlnyomással bejuttatjuk az edénybe. A gyújtóforrást két dararb egyenként 1 kJ energiájú kémiai gyújtó biztosítja. Számítógép rögzíti a nyomást az idő függvényében és szolgáltatja a nyomás és a nyomásnövekedés sebességének maximális értékeit. A robbanás közbeni pex maximális nyomás, mely leolvasható a diagrammról, ez legalább az induló nyomás pi+0,3 bar. Minden mérés után ki kell az edényt takarítani.

A mérés indítható 500 g/m3 koncentrációról vagy bármelyről, amelyen még robbanás bekövetkezik és csökkentve a koncentrációt az alábbi EN 14034-3-ban ajánlott sor szerint: …, 60; 125; 250;500; 750; 1000;…g/m3. A mérést addig kell folytatni míg a csökkenő koncentráció mellett, míg az adott koncentráció mellett háromszor nem tapasztalható robbanás. Ha a mérés során robbanás tapasztalható, akkor koncentrációt tovább kell csökkenteni, míg háromszor nem következik be robbanás az adott koncentráció esetén.

7. Eredmények, kiértékelések


≥0,5 bar(g) robbanási nyomás van definiálva mint gyújtás. A méréssel meghatározott LEL (vagy MEC) értéket használják poros levegőt szállító rendszerek tervezése, üzemeltetése során, hogy a por koncentráció ne okozzon robbanást. Azonban ezt megfontolásokkal kell kezelni, mivel a gyakorlatban előforduló porfelhők ritkán egyenletesek. Egyes részekben megtelepedhetnek vagy adott körülmények között alakulhatnak lokálisan robbanásképes koncentrációjú részek, amelyek akár LEL alattiak is lehetnek.

8. Mérési jegyzőkönyv tartalma


 • A tesztet végző laboratórium neve és címe

 • Jegyzőkönyv egyedi azonosítója

 • Por neve, leírása, azonosítója

 • A por minta előkészítése

 • Ha releváns a nedvességtartalom

 • A por szemcseméret eloszlása

 • Teszt berendezés típusa, és a vizsgálati eljárás

 • Minden szabványtól való eltérés megjelölése ezek okával együtt

 • Környezeti nyomás (Pi) és hőmérséklet (Ti)

 • A mérés során kapott nyomás-idő grafikonok

 • Az alsó robbanási határérték (LEL) g/m3-ben

 • Kijelentés a teszt eredményeknek a mintához való tartozásáról

 • Kijelentés az eredmények 10%-os eltéréséről

9. A vizsgálat korlátai


Az eljárást elsősorban szilárd anyagok vizsgálatára dolgozták ki, közvetlenül nem használható gázok, gőzök hasonló tulajdonságainak meghatározására, ezekre vannak más eljárások. Csak környezeti nyomást és hőmérsékletet vesz figyelembe. Bizonyos porok esetén a betöltés problémás lehet nagy koncentráció esetén, ha kicsi fajsúllyal rendelkezik előfordulhat, hogy a garatba nem lehet akkora mennyiséget betölteni.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!