Alsó robbanási határérték (LEL)

 1. Vonatkozó szabványok:

 • EN 14034-3,

 • ASTM E1515

2. Szabványok közötti eltérések:


 • Elnevezés:

  • Az európai szabványban: LEL (Lower Explosibility Limit)

  • Az amerikai szabványban: MEC (Minimum Explosible Concnetration)

 • A gyújtóforrás indítása és a beporzás közötti késleltetés:

  • ASTM E1226-10 szerint 0,06 + - 0,005s,

  • EN 14034 szerint 0,6 + - 0,01s.

 • Szemcseméretre vonatkozó előírást csak az ASTM E1515 ad meg, amely szerint legyen az 75 μm alatt, de a beérkezett minta is használható.

3. Mérést megvalósító berendezés


A vizsgálati berendezés egy a Kühner által gyártott 20 literes belső térfogatú gömb alakú robbantókamra.

Kühner által gyártott 20 literes belső térfogatú gömb alakú robbantókamra.

4. A szükséges minta mennyisége

150 g

5. A mérés célja

Az alsó robbanási határérték (LEL) meghatározása g/m3-ben: annak a legnagyobb porkoncentrációnak a megállapítása, amelynél három egymást követő teszt esetén sem következik be robbanás.

6. A mérés menete


 • A mérés megkezdése előtt a szoba és az edény belsejében mért hőmérsékletek rögzítése.

 • A megfelelő mennyiségű por 20 bar túlnyomással az edénybe való bejuttatása.

 • A gyújtóforrást két darab egyenként 1 kJ energiájú kémiai gyújtó biztosítja.

 • A nyomás az idő függvényében számítógépen való rögzítése és a nyomás és a nyomásnövekedés sebességének maximális értékeinek megadása. A robbanás közbeni pmax maximális nyomás, leolvasható a diagrammról. Ennek értéke legalább az induló nyomás pi+0,3 bar.

 • Minden mérés után szükséges az edény kitakarítása.

 • A mérés indítható 500 g/m3 koncentrációról vagy bármely más értékről, amelyen a robbanás még bekövetkezik, majd a koncentráció csökkentése az alábbi EN 14034-3-ban ajánlott sor szerint: …, 60; 125; 250;500; 750; 1000; … g/m3.

 • A mérést addig kell folytatni a csökkenő koncentráció mellett, amíg az adott koncentráció esetén háromszor nem tapasztalható robbanás.

 • Ha a mérés során robbanás tapasztalható, akkor a koncentrációt tovább kell csökkenteni, míg háromszor nem következik be robbanás az adott koncentráció esetén.

7. Eredmények, kiértékelések


 • ≥0,5 bar(g) robbanási nyomás van definiálva mint gyújtás.

 • A méréssel meghatározott LEL (vagy MEC) értéket használják poros levegőt szállító rendszerek tervezése, üzemeltetése során, hogy a por koncentráció ne okozzon robbanást. Azonban ezt megfontolásokkal kell kezelni, mivel a gyakorlatban előforduló porfelhők ritkán egyenletesek. Egyes részekben megtelepedhetnek vagy adott körülmények között alakulhatnak lokálisan robbanásképes koncentrációjú részek, amelyek akár LEL alattiak is lehetnek.

8. A vizsgálat korlátai


 • Az eljárást elsősorban szilárd anyagok vizsgálatára dolgozták ki, közvetlenül nem használható gázok, gőzök hasonló tulajdonságainak meghatározására, ezekre vannak más eljárások.

 • Nagy koncentrációval rendelkező porok esetén a betöltés problémás lehet, ha fajsúlyuk kicsi. Előfordulhat, hogy a garatba nem lehet a szükséges mennyiséget betölteni.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot itt!